Politica de Confidențialitate

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

EUROPEAN CENTER FOR SERVICES INVESTMENTS AND FINANCING - ECSIF SRL, având sediul în B-dul Pache Protopopescu, Nr. 138, București, 2, cod de identificare fiscală 13550588, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10790/2000 ("EUROPEAN CENTER FOR SERVICES INVESTMENTS AND FINANCING - ECSIF SRL", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică”) este să detalieze modul în care EUROPEAN CENTER FOR SERVICES INVESTMENTS AND FINANCING - ECSIF SRL prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Personal Data.png

2. Furnizarea datelor dvs. personale

Puteți refuza să furnizați anumite date cu caracter personal, dar într-un astfel de caz este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice relației descrise în această politică.

3. Despre temei juridic

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal diferă în funcție de situația specifică și de datele cu caracter personal prelucrate.

Când prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., vă vom solicita consimțământul gratuit, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea respectivă. Prin exprimarea consimțământului dvs., veți fi de acord că putem colecta, utiliza, dezvălui, prelucra și transfera date cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică.

4. Sursa datelor cu caracter personal

Sursa datelor personale este: Utilizatorul

5. Luarea deciziilor individuale automate

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi prelucrate pentru a putea face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ, în conformitate cu art. 22 alin. (1) din GDPR.

6. Durate de procesare

Durata prelucrării datelor cu caracter personal variază în funcție de operațiunea de prelucrare specifică:

În anumite circumstanțe, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a relației dvs. cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă a unui litigiu.

7. Transferul de date cu caracter personal

Putem transfera date cu caracter personal, în măsura necesară, către următoarele categorii de destinatari: [furnizori de servicii IT].

Acești destinatari pot fi localizați în Uniunea Europeană și / sau în Spațiul Economic European. În cazul în care destinatarii se află în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul datelor cu caracter personal va fi efectuat numai dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legislația aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Securitatea datelor dvs. personale este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizaționale rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal, cum ar fi limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea în medii sigure. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta întotdeauna eficacitatea măsurilor de securitate implementate și, prin urmare, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal în niciun moment.

9. Drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale

Drept de acces: Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea faptului că Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum și informații despre prelucrarea specifică, cum ar fi scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal, sursa datelor cu caracter personal, dacă transferăm datele cu caracter personal în străinătate și modul în care le protejăm, drepturile dumneavoastră, dreptul de a depune o reclamație în fața autorității de supraveghere.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor dvs. personale, cu condiția respectării cerințelor legale aplicabile. În caz de erori, după notificare, vă vom corecta imediat datele personale.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, și anume atunci când:

(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

(ii) retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare;

(iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(iv) vă exercitați dreptul de a vă opune prelucrării. Nu suntem obligați să respectăm cererea dvs. atunci când prelucrarea este necesară (printre altele) pentru respectarea unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Există, de asemenea, alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această cerere de ștergere a datelor cu caracter personal.

Restricționarea prelucrării : ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale în următoarele circumstanțe:

(i) contestați acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal;

(ii) prelucrarea este ilegală și apoi vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;

(iii) nu mai avem nevoie de Datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

(iv) v-ați opus prelucrării, în așteptarea verificării dacă temeiurile noastre legitime îl anulează pe ale dvs. Cu toate acestea, putem continua procesarea datelor dvs. personale

(i) când sunteți de acord;

(ii) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor creanțe legale sau

(iii) pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs. sau a executării acordului și prelucrarea se efectuează prin mijloace automate, aveți dreptul de a vă furniza datele dvs. personale cu caracter personal într-un format structurat, care este utilizat în prezent și poate fi citit automat și aveți dreptul să ne solicitați să transferăm aceste date cu caracter personal către un alt operator. Acest drept nu va afecta negativ drepturile și libertățile altora.

Dreptul la opoziție : În anumite situații, cum ar fi atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale de către noi. În cazul obiecției nejustificate, CENTRUL EUROPEAN PENTRU SERVICII DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE - ECSIF SRL are dreptul să continue prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing.

Retragerea consimțământului: În măsura în care ați consimțit la prelucrarea datelor dvs. personale, vă puteți retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate: aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ. Un astfel de drept nu poate fi exercitat atunci când decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi;

(ii) este autorizat prin lege care stabilește măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime;

(iii) se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal („DPA”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele de contact ale APD sunt Bulevardul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România; e-mail:

anspdcp@dataprotection.ro .

Pentru a afla mai multe despre modul în care puteți exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la: office@ecsif.eu .